Czy nauczycielowi wygaszanego gimnazjum, z którym rozwiązuje się stosunek pracy, należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel wygaszanego gimnazjum rozwiązujący stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. powinien otrzymać nagrodę jubileuszową, która przysługuje mu z dniem 15 września 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access