Czy nauczycielowi stażyście przysługuje jednorazowy dodatek na start, jeśli jego podstawowym miejscem pracy jest jednostka wojskowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy placówką oświatową nieferyjną - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1000 zł dla nauczyciela stażysty. W naszym Ośrodku zatrudniamy nauczyciela-wychowawcę, który od dnia 01.09.2019 r. rozpoczął staż na awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. W ustawie Karta Nauczyciela jest zapis: "art. 53a pkt 3: Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia". Pracownik pracuje u nas na pół etatu jako nauczyciel-wychowawca oraz jednocześnie jako żołnierz zawodowy. Podstawowym jego zatrudnieniem jest wojsko. Czy w takim przypadku należy się stażyście jednorazowe świadczenie na start? W ustawie jest mowa o szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Pracownik pracuje tylko w naszej szkole. Czy możemy ten fakt potraktować jako główne miejsce zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access