Czy nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę można wypłacić nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel ur. 18.07.1964 r. osiąga prawo do emerytury w lipcu 2024 r., z którego chce skorzystać. W okresie od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r. będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. będzie przebywała na urlopie wypoczynkowym. Od 01.09.2024 r. zamierza przejścia na emeryturę. Nauczyciel zatrudniony jest od dnia 01.09.1990 r. Na dzień 31.08.2024 r. będzie posiadał staż pedagogiczny 34 lata. Na jakiej podstawie należy wypłacić nauczycielowi jubileusz za 35-lecie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX