Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w szkole specjalnej w wymiarze 18/18 etatu przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od 6.02.2017 r. do 20.09.2017 r. Po zwolnieniu nauczyciel przejdzie na urlop macierzyński. W związku z powyższym została zatrudniona nowa osoba na zastępstwo. Nauczyciel w poprzednim roku szkolnym miał przyznane dodatki za warunki pracy (uciążliwe i trudne), które zgodnie z regulaminem przyznawania dodatków wypłaca się za okres faktycznego wykonywania pracy (ww. dodatki wliczane są do podstawy zasiłku chorobowego). W związku z organizacją nowego roku szkolnego i przydziałem zajęć dodatki za warunki pracy określane są na nowo i nauczyciele otrzymują nowe angaże. Czy pracownikowi będącemu w tym czasie na zwolnieniu należy przydzielić dodatki tak samo jak osobie pracującej w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela? Nie przyznanie dodatków wiąże się z przeliczeniem podstawy zasiłku chorobowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?