Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek motywacyjny? - OpenLEX

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek motywacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2010 r.

PYTANIE

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek motywacyjny?

W regulaminie uchwalonym przez radę gminy jest zapis:

"1. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może przekroczyć 30% jego wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

3. Nauczycielowi po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego przysługuje dodatek motywacyjny".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?