Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zatrudniony zgodnie z Kartą Nauczyciela przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie od 01.05.2017 r. do 29.04.2018 r. Nauczyciel ten korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia według "starych" zasad. Czy temu nauczycielowi w związku ze zmianą ustępu 1 w artykule 66 Karty Nauczyciela będzie przysługiwał urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego i w jakim wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?