Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31.08.2016 r. został rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (nauczyciel nie skorzystał z możliwości przejścia w stan nieczynny). Nauczyciel pomimo wystąpienia do Sądu Pracy o przywrócenie do pracy sprawę przegrał. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w maju 2018 r. nauczyciel przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę nauczyciel zwrócił się z żądaniem do szkoły, która rozwiązała z nim stosunek pracy, o przyznanie mu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ponieważ, jak twierdzi, po rozwiązaniu stosunku pracy nie podjął żadnej innej pracy, nie pobierał zasiłku dla bezrobotnych i nie był zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Czy biorąc powyższe pod uwagę takiemu nauczycielowi należą się świadczenia z ZFŚS tej szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?