Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 31.08.2020r. zostanie rozwiązana umowa o pracę z nauczycielem, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31.08.2020 r. Za 2020 r. otrzyma ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy temu nauczycielowi będzie przysługiwało dofinansowanie z funduszu socjalnego, skoro nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? By otrzymać dofinansowanie z funduszu socjalnego należy wykorzystać 14 dni urlopu wypoczynkowego. W związku z rozwiązaniem umowy jest to nie możliwe. Świadczenie jest wypłacane w miesiącu czerwcu 2020. r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?