Czy nauczycielowi można przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora do 31.08.2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu 2020 r. nauczycielowi szkoły powierzono okresowe pełnienie obowiązków dyrektora do 31.08.2020 . Następnie temu samemu nauczycielowi przedłużono pełnienie obowiązków do 31.08.2021 r.( §11h ust.1a pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Czy w roku 2021 na podstawie §11ha ust.1 pkt 3 można również przedłużyć temu nauczycielowi powierzenie pełnienia obowiązków do 31.08.2022 r.? Czy zgodnie z §11ha ust. 6 przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora ma zastosowanie tylko do osoby niebędącej nauczycielem czy także do nauczycieli?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access