Czy nauczycielowi, który został wezwany przez komisję dyscyplinarną w charakterze świadka przysługuje zwrot utraconego wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za nieobecność usprawiedliwioną w związku z wezwaniem na komisję dyscyplinarną dla nauczycieli w charakterze strony lub świadka?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access