Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego pracownika na okres od 7.11.2016 r. do 23.06.2017 r. Podstawa prawną umowy był art. 10 ust. 7 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel nie osiągał najniższej krajowej, w momencie zatrudnienia nie miał przygotowania pedagogicznego, zobowiązał się je uzupełnić w trakcie roku.

Czy należało mu wyrównywać wynagrodzenie do najniższej krajowej?

W dniu 1.03.2017 r. nauczyciel dostarczył zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne. W dniu 16.05.2017 r. dostarczył świadectwo ukończenia tych studiów z datą wystawienia 22.08.2016 r.

Od kiedy należy mu wypłacić wyrównanie z tytułu zmiany kwalifikacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?