Czy nauczycielowi, który w czerwcu przechodzi na emeryturę przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel placówki feryjnej zatrudniony w pełnym wymiarze przechodzi na emeryturę w dniu 22 czerwca 2018 r. Jaki wymiar urlopu będzie mu przysługiwał? Nauczyciel skorzystał z ferii w wymiarze 14 dni. Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy mu wypłacić ekwiwalent?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access