Czy nauczycielowi, który w 2015 r. przepracował co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 180 dni, przysługuje dodatkowe... - OpenLEX

Czy nauczycielowi, który w 2015 r. przepracował co najmniej 6 miesięcy, ale mniej niż 180 dni, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony za czas zastępstwa od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. W tym czasie pracował. Za okres od września do grudnia dostał "trzynastkę" w 2015 r. W roku 2016, w okresie zatrudnienia przebywał 6 dni na opiece nad chorym członkiem rodziny i 2 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby i jeden dzień z tytułu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Czy przysługuje mu "trzynastka" za okres od stycznia do czerwca 2016 r.?

Przepracował co najmniej 6 miesięcy, ale nie ma 180 dni faktycznie przepracowanych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?