Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi pracującemu z uczniem, który pozostaje pod stałą opieką lekarza psychiatry i rozpoznano u niego zaburzenia schizotypowe (F21) oraz lęk społeczny (F93), a także realizuje kształcenie specjalne dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim, przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?