Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy nauczycielowi, który w dniu 1.09.2017 r. i przechodzi na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwać prawo do nagrody jubileuszowej, jeśli takie prawo uzyska dopiero 31.08.2018 r.? Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z dniem 31.08.2017 roku, kiedy wypłacić odprawę emerytalną?

2. Inny nauczyciel przechodzi 1.09.2017 r. na emeryturę, czy przysługuje temu nauczycielowi prawo do nagrody jubileuszowej, jeśli termin wypłaty przypada na dzień 31.08.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?