Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel od 1 stycznia 2012 r. - 16 stycznia 2012 r. przebywał na urlopie uzupełniającym, od 17 stycznia 2012 r. do 18 stycznia 2012 r. skorzystał z opieki na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., natomiast w okresie od 19 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Czy nauczycielowi będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację