Czy nauczycielowi, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne należy wypłacić dodatek za trudne warunki pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do szkoły podstawowej publicznej, ogólnodostępnej uczęszcza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W orzeczeniu dopuszczono możliwość kontynuacji nauki w szkole ogólnodostępnej. Uczeń kontynuuje naukę w dotychczasowym oddziale, a nauczyciel dostosował program do jego możliwości. Dodatkowo inny nauczyciel prowadzi z tym uczniem zajęcia rewalidacyjne - 2 godziny, tygodniowo w szkole.

Czy w tym przypadku nauczycielom należy wypłacić dodatek za trudne warunki pracy lub dodatek za uciążliwe warunki pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access