Czy nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących tego pracownika należy się odprawa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie z art. 27 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN (zatrudniony w niepełnym wymiarze w szkole podstawowej - mniej niż 20 pracowników) należy się odprawa i na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access