Czy nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na to, że nie zgodził się na zmianę stanowiska przysługuje odprawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły polegającymi na zmniejszeniu się liczby etatów nauczycieli wspomagających w roku szkolnym 2022/2023 nasz nauczyciel (kontraktowy) otrzymał propozycję zmiany stanowiska na stanowisko nauczyciela przedszkola zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Nauczyciel nie zgodził się na tę propozycję i w związku z tym otrzymał wypowiedzenie. Czy takiemu nauczycielowi należy się odprawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX