Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2015/2016 (01.09.2015-31.08.2016). Po powrocie z urlopu nie złożył wniosku o urlop uzupełniający. Obecnie, korzystając z przepisów dot. przedawnienia roszczeń złożył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2016 rok. Czy należy mu wypłacić ekwiwalent i w jakim terminie (czy można wypłatę ekwiwalentu, ze względu na brak środków w bieżącym roku budżetowym, za porozumieniem, odroczyć do nowego roku- do stycznia)? Czy można udzielić mu zaległego urlopu w naturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?