Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniono nauczyciela na podstawie umowy o pracę na okres od 1 września 2011 r. do końca roku szkolnego tj. 29 czerwca 2012 r. Należy nadmienić, że 30 czerwca 2012 r. był dniem wolnym od pracy. W trakcie ww. okresu nauczyciel nie przebywał na zwolnieniu chorobowym ani innym świadczeniu powodującym niedyspozycję do pracy.

Czy zasadne zatem jest wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę za rok 2012?

Czy należałoby potraktować ww. przypadek jako efektywnie przepracowane 6 miesięcy uprawniające do odebrania dodatkowego wynagrodzenia, czy jedynie pozostawanie w stosunku pracy w okresie 179 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację