Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi, który posiada staż pracy uprawniający do przejścia na emeryturę i osiągnął wiek emerytalny i nadal pozostaje w zatrudnieniu, przysługuje odprawa z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela w okolicznościach przewidzianych w art. 20 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela tj. w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?