Czy nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego należy się odprawa emerytalna? - OpenLEX

Czy nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego należy się odprawa emerytalna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy się odprawa emerytalna nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, z dniem 31 sierpnia 2012 r.?

Nauczyciel ten 29 września 2012 r. nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego, które pobiera.

Czyim powinien być emerytem, jeżeli chodzi o świadczenia socjalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?