Czy nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo, należy się ekwiwalent za urlop pomimo tego, że wykorzystał urlop w... - OpenLEX

Czy nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo, należy się ekwiwalent za urlop pomimo tego, że wykorzystał urlop w wakacje i ferie w roku 2021 w poprzednim roku szkolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka została zatrudniona w placówce feryjnej od 01.09.2020 r. na umowę na czas określony do 31.08.2021 r., a od 01.09.2021 r. na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Umowa zakończy się 20.12.2021 r., od 21.12 wraca nauczyciel po długotrwałej nieobecności. Czy nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo, należy się ekwiwalent za urlop pomimo tego, że wykorzystał urlop w wakacje i ferie w roku 2021 w poprzednim roku szkolnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX