Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Uczeń korzystający z nauczania indywidualnego przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy nauczycielowi, któremu przyznano nauczanie indywidualne w ramach godzin ponadwymiarowych należy się wynagrodzenie w czasie, kiedy dziecko jest na zwolnieniu? Nauczyciel nie zrealizował tych godzin z przyczyn leżących po stronie ucznia, a był gotowy do pracy w tym czasie. Czy też nauczyciel zobowiązany jest do zrealizowania tych godzin w innym terminie i dopiero wówczas należy mu zapłacić za godziny faktycznie zrealizowane?

2. Jak należy postąpić w przypadku, kiedy nauczanie indywidualne zostało przyznane nauczycielowi w ramach etatu? Nauczyciel był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 10/18 godzin tygodniowo. W związku z przydzieleniem mu nauczania indywidualnego zostało zawarte z nim porozumienie zmieniające zwiększające jego wymiar etatu do 11/18 godzin tygodniowo od dnia 09.03.2020 r. do dnia 29.05.2020 r. Rodzice poinformowali szkołę, że dziecko przebywa w szpitalu od dnia 15.04.2020 r. Nauczyciel otrzymał pensję za kwiecień uwzględniającą realizację nauczania indywidualnego, ponieważ było ono wliczone w etat. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy nauczyciel ma odpracować te godziny w innym terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?