Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od 6 grudnia 2010 r. przebywa na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji w samorządzie lokalnym. Od tego czasu zatrudniony został nauczyciel na zastępstwo. W związku ze zbliżającymi się wyborami istnieje taka ewentualność, że pełniący funkcję wiceprezydenta powróci do szkoły na stanowisko nauczyciela. W arkuszu organizacyjnym na przyszły rok szkolny 2014/2015 może wystąpić sytuacja, że dla powracającego z urlopu bezpłatnego nie będzie pełnego etatu.

Czy już teraz w tzw. ruchu kadrowym należy uprzedzić powracającego nauczyciela o ilości godzin (16/18)?

Czy należy zaplanować w arkuszu organizacyjnym ewentualny powrót w trakcie roku szkolnego około grudnia 2014 r.?

Czy w związku z tym można zaproponować ograniczenie etatu nauczycielowi uczącemu tego samego przedmiotu?

Jak długo może przebywać nauczyciel pełniący funkcję w samorządzie lokalnym na urlopie bezpłatnym i czy dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na ten urlop na przyszłą kadencję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?