Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatek dla nauczyciela stażysty w wysokości 1.000 zł będzie przysługiwał nauczycielowi, który jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i jest to jego podstawowe miejsce zatrudnienia, a od 01.09.2019 r. jest zatrudniony w wymiarze 10/18 godzin w tutejszej szkole i rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?