Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi będącemu zastępcą dyrektora przedszkola, który poinformował pracodawcę w maju, że zamierza przejść na emeryturę, należało wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy jednak pracodawca miał zobligować pracownika do wykorzystania urlopu?

Okres ten pokrywał się z miesięczną przerwą w działalności przedszkola.

Czy wypłata ekwiwalentu nie ma znamion niegospodarności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?