Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciele są zatrudnieni w szkole (placówka feryjna, szkoła podstawowa prowadzona przez urząd miasta):

1)

pierwszy pracownik umowa: od 1 września 2013 r. r. do 31 października 2013 r. na pełen etat,

2)

drugi pracownik umowa: od 1 września 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. na niepełny etat (wymiar etatu: 12/30).

Czy należy się świadczenie urlopowe w 2014 r. zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN?

Jeżeli świadczenia przysługują, to jak należy wyliczyć świadczenie w przypadku drugiego pracownika?

Proporcjonalnie, do wymiaru zatrudnienia:

1093,93* 12/30=437,57 zł oraz okresu zatrudnienia, czy nie powinien być obliczony z dokładnością do dni (437,57/365)* 228 dni=273,35 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację