Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje nauczycielom zatrudnionym na umowę o pracę: 1. od dnia 20.09.2017 r. w wymiarze 2/18 godz. Godziny przydzielone nauczycielowi były ujęte w projekcie organizacyjnym na rok szkolnym 2017/2018. Zatrudniono nauczyciela w trakcie roku szkolnego - 20.09.2017 r. w momencie znalezienia specjalisty przedmiotów zawodowych teoretycznych. 2. od dnia 03.10.2017 r. w wymiarze 1/2 etatu. Przydzielone godziny znajdują się w zatwierdzonym aneksie do projektu. 3. od dnia 17.11.2017 r. w wymiarze 1/2 etatu. Przydzielone godziny znajdują się w zatwierdzonym aneksie do projektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację