Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy nauczycielom szkoły specjalnej pracującym zdalnie z uczniami niepełnosprawnymi należy wypłacić dodatek za warunki trudne, zgodnie z § 8 pkt 6 i 8 oraz dodatek za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych, o których mówi § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.)?

Dodatki te nauczyciele mają wyszczególnione w umowie o pracę jako składniki wynagrodzenia, a od 25 marca 2020 roku realizują podstawę programową pracując z uczniami zdalnie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?