Czy nauczycielom przedszkoli i burs szkolnych należy się dodatek za wychowawstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw w art. 1 ust. 12 określono wychowawstwo dla nauczyciela któremu powierzono wychowawstwo klasy. Pytanie dotyczy nauczyciela w przedszkolu oraz w bursie szkolnej. Czy tym nauczycielom również przysługuje dodatek za wychowawstwo w wysokości minimalnej, czyli 300zł? W KN w definicjach ustawowych pod pojęciem nauczyciela jest również nauczyciel przedszkola i placówki, a w szkole - rozumie się to również przedszkola, szkoły i placówki. Sąd Najwyższy w uchwale z 08.07.2008 r., I PZP 3/08 przyjął, że określenie "wychowawca klasy" to również wychowawca oddziału w przedszkolu. Czy organ prowadzący powinien zmienić regulaminy wynagradzania i wskazać wszystkich nauczycieli do dodatku za wychowawstwo w minimalnej kwocie 300 złotych? Czy nauczycielom przedszkoli i burs szkolnych należy się inny dodatek za wychowawstwo lub wcale?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access