Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2012 r.

PYTANIE

W regulaminie wynagradzania nauczycieli zawarto zapis: "dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Ustala się następujące wielkości dodatków za warunki pracy, o których mowa w § 8 pkt 8 i 10 rozporządzenia:

1) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w oddziałach specjalnych,

2) w pozostałych oddziałach:

a) 4% wynagrodzenia zasadniczego od jednego ucznia w klasie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) 6% wynagrodzenia zasadniczego od jednego ucznia w klasie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

3) 4% wynagrodzenia zasadniczego od jednego ucznia objętego nauczaniem indywidualnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

4) 10% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

2. Za pracę w warunkach uciążliwych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w przypadku prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych uzasadnia konieczność stałej opieki lub udzielania pomocy zwiększa się dodatki wymienione w ust. 1 pkt 1,2,3 o 2%.

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dla dyrektorów Burmistrz."

Czy zapis: "2) w pozostałych oddziałach:" i dalej, znajduje uzasadnienie prawne?

W § 8 pkt 8 rozporządzenia mowa jest tylko o oddziałach specjalnych i nauczaniu indywidualnym.

W jaki sposób, w związku z § 9 pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia interpretować zapis uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację