Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie, w związku z likwidacją gimnazjum, dostała rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 226 ust 1 ustawy z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60). Okres wypowiedzenia upłynie 31.08.2019 r. Ta nauczycielka ma 62 lata i chce przejść na emeryturę. Czy może złożyć podanie o rozwiązanie stosunku pracy z dniem np. 27.08.2019 r. za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę? Jeśli złoży takie podanie to czy w tej sytuacji należą jej się dwie odprawy? Sześciomiesięczna z tytułu likwidacji i trzymiesięczna z tytułu przejścia na emeryturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?