Czy nauczycielka może od początku roku szkolnego rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r.

PYTANIE

Nauczycielka była zatrudniona w okresie 01.09.2015 r. - 31.08.2017 r. oraz 01.09.2017 r. - 04.03.2020 r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy, w lipcu 2016 r. uzyskała awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. W okresie od 05.03.2020 r do 31.08.2021 r. nie pracowała. Od 01.09.2021 r. podjęła ponownie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy nauczycielka może od września 2021 r. rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX