Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w jednym dniu pracy realizuje tylko 2 godziny lekcyjne, a w innym 9 godzin.

Czy nauczycieli obowiązuje także ośmiogodzinny dzień pracy, czy tylko norma tygodniowa, tj. 40 godzin zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?