Czy nauczyciele zatrudnieni w placówkach nieferyjnych mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w art. 73 ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym urlopu dla poratowania zdrowia przez słowo "szkoła" należy również rozumieć "placówka oświatowa" np. przedszkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX