Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły? - OpenLEX

Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy nauczyciel z zewnątrz może być zatrudniony w szkole na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć indywidualnych? Do dyrektora szkoły wpływają wnioski rodziców wraz z orzeczeniami z prośbą o zorganizowanie indywidualnego nauczania. Jednakże nie ma możliwości przydzielania prowadzenia indywidualnych zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkole ponieważ mają już po 1,5 etatu. 2. Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX