Czy nauczyciele świadczący usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? - OpenLEX

Czy nauczyciele świadczący usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prawna (dalej spółka) prowadzi szkoły (podstawową, gimnazjum, liceum) na podstawie ustawy o oświacie.

Przypadek 1.

Pewna grupa nauczycieli założyła własną działalność gospodarczą i świadczy usługi edukacyjne na rzecz spółki, prowadząc osobiście lekcje w tych szkołach i wystawia faktury lub rachunki na rzecz spółki (usługi edukacyjne). Rachunki otrzymywane są od nauczycieli, którzy zwolnienie są z podatku VAT z racji wysokości obrotów. W przypadku faktur usługi te na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u. traktowane są jako zwolnione.

Przypadek 2.

Jeden nauczyciel (podmiot X) założył działalność gospodarczą, prowadzi lekcje WF osobiście, ale jednocześnie zatrudnia innych nauczycieli (umowa o pracę i/lub umowa zlecenie), którzy prowadzą lekcje za jego pośrednictwem na rzecz spółki. Nauczyciel ten (podmiot X) wystawia rachunek lub fakturę spółce za całość usług edukacyjnych. Nauczyciel (podmiot X) nie jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W obydwu przypadkach nauczycieli nie łączy bezpośrednia relacja z uczniami. W pierwszym przypadku jest to relacja za pośrednictwem spółki, w drugim za pośrednictwem podmiotu X i spółki.

Czy nauczyciele w obydwu przypadkach mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie u.p.t.u.?

Czy w przypadku, gdyby lekcje wychowania fizycznego dzieci i młodzieży na rzecz spółki świadczyła inna spółka (spółka Y) będąca placówką oświatowo-wychowawczą, której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, mogłaby ona korzystać ze zwolnienia usług wychowania fizycznego dla uczniów z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u.?

Czy nauczyciel udzielający lekcji poprzez zatrudnionych studentów może korzystać ze zwolnienia z art.43 ust.1 pkt 27?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?