Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują zajęcia kształcenia na odległość w tym samym wymiarze godzinowym, co przed wprowadzeniem zmian, np. matematyka 4 godziny w tygodniu, wychowanie fizyczne 4 godziny w tygodniu? Czy dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmniejszyć ilość tych godzin w tygodniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?