Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielce zatrudnionej w liceum ogólnokształcącym w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 6/18 - należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe i w jakim wymiarze, w czasie opieki nad uczniami podczas wycieczki w dniu wolnym od pracy (nauczycielce ustalono plan zajęć w czasie dwóch dni w pięciodniowym tygodniu pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację