Czy nauczycielce zatrudnianej na umowy na czas określony na kolejne lata szkolne przysługuje odprawa pieniężna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka dyplomowana zatrudniana jest w publicznej szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2007 r. na podstawie umów o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN na kolejne lata szkolne, tj.: - 1 września 2008 r. - 31 sierpnia 2009 r. - 1 września 2009 r. - 31 sierpnia 2010 r. - 1 września 2010 r. - 31 sierpnia 2011 r. - 1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2012 r. - 1 września 2012 r. - 31 sierpnia 2013 r. - 1 września 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r. - 1 września 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r. - 1 września 2015 r. - 31 sierpnia 2016 r. Nauczycielka zatrudniana była na czas określony z uwagi na brak możliwości zatrudnienia jej na czas nieokreślony (przyczyny organizacyjne szkoły). Nauczycielka ta nie będzie zatrudniona od dnia 1 września 2016 r.

Czy z tytułu rozwiązania stosunku pracy będzie przysługiwała jej odprawa pieniężna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX