Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka urodzona w 1957 r. zatrudniona na podstawie mianowania w pełnym wymiarze godzin, korzysta z wydłużonej ochrony przedemerytalnej (była objęta ochroną w momencie wejścia w życie obniżonego wieku emerytalnego) do grudnia 2018 r. Nauczycielka ma uprawnienia do nauczania tylko języka rosyjskiego, w związku z czym w kolejnym roku szkolnym w związku ze zmianami organizacyjnymi, przewidziano tylko 14 godzin tego przedmiotu. Czy można zaproponować jej obniżenie wymiaru zatrudnienia z dodatkiem wyrównawczym lub w razie nieprzyjęcia tych warunków wręczyć wypowiedzenie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?