Czy nauczycielce można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, jeżeli jej adres zamieszkania był inny niż... - OpenLEX

Czy nauczycielce można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, jeżeli jej adres zamieszkania był inny niż położenie gospodarstwa domowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka szkoły ponadgimnazjalnej ubiega się o zaliczenie do stażu pracy okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika w okresie 1 stycznia 1983 r. - 31 marca 1984 r. Nie uczęszczała wówczas do szkoły ponadgimnazjalnej. Adres zamieszkania rolnika i jego rodziny był inny niż położenie gospodarstwa rolnego, ale dotrzymany był warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem.

Czy w omawianej sytuacji można wliczyć nauczycielce ten okres do pracowniczego stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?