Czy nauczycielce, która przed pracą w szkole była zatrudniona w innych instytucjach niezwiązanych z oświatą, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka od 2003 r. do 2013 r. była zatrudniona w pełnym wymiarze na umowę o pracę w różnych instytucjach nie związanych z oświatą. Od 1 września 2016 r. zatrudniona została w szkole podstawowej w pełnym wymiarze, a 18.07.2017 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Czy w myśl art. 61 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje jej jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie? Nauczyciel złożył wniosek o zagospodarowanie w dniu 13.02.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX