Czy nauczycielce, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze zajęć będzie przysługiwała sześciomiesięczna odprawa w związku z... - OpenLEX

Czy nauczycielce, która jest zatrudniona w niepełnym wymiarze zajęć będzie przysługiwała sześciomiesięczna odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzam zwolnić nauczycielkę (zatrudniona na podstawie mianowania) na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, (sama nauczycielka też tego chce w związku z jednoczesnym przejściem na emeryturę). Jednak w mijającym roku szkolnym jej etat wynosił 0,86 (12 godzin dydaktycznych i 5 godzin świetlicowych) - nauczycielka wyraziła zgodę na obniżkę w roku szkolnym 2011/12. W nowym arkuszu organizacyjnym mam dla nauczycielki tylko 5 godzin dydaktycznych - natomiast świetlica (płatne godziny) została zlikwidowana.

W związku z tą sytuacją czy mogę zwolnić nauczycielkę na podstawie podanych powyżej przepisów i w związku z tym wypłacić 6-ciomiesięczną odprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?