Czy nauczyciel - związkowiec posiadający uprawnienia emerytalne podlega ochronie przed zwolnieniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2015 r.

PYTANIE

W zespole szkół pracuje 55 nauczycieli. Już wiadomo, że w nowym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2015/16 dla kilku z nich zabraknie pełnych etatów, gdyż gimnazjum ukończą trzy klasy III, a naukę rozpoczną uczniowie tylko w dwóch klasach I. Do związków zawodowych należy 8 osób.

Jakie warunki musi spełniać nauczyciel, aby być chronionym przed zwolnieniem?

Czy związkowiec posiadający uprawnienia emerytalne może podlegać ochronie (nie ma jeszcze wieku emerytalnego)?

Ilu pracowników może podlegać takiej ochronie?

Czy jest to prezes ogniska związkowego, czy może to być inny wskazany pracownik?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access