Czy nauczyciel zatrudniony w szkole od 2 września traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel z innej szkoły dopełnia w naszej placówce etat. Jednak z przydziału godzin ma w naszej placówce 0,79/18 godziny ponad etat. Na tę część etatu sporządziliśmy dodatkową umowę z tym nauczycielem, z adnotacją - wymiar czasu pracy: efektywnie przepracowany w ww. okresie, płatne z dołu - zgodnie z kartą godzin.

Umowa została zawarta od 2 września 2013 r., czy prawidłowo?

Czy w tej sytuacji nauczyciel straci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access