Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym... - OpenLEX

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może realizować zajęcia wspomagające z zakresu kształcenia ogólnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (pensum 16) i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może realizować zajęcia wspomagające z zakresu kształcenia ogólnego zgodnie z § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy też zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zajęcia te traktowane są jako godziny ponadwymiarowe i nauczyciel ten nie może ich realizować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX