Czy nauczyciel zatrudniony w liceum ogólnokształcącym, prowadzący 2 godziny zajęć rewalidacyjnych powinien być zatrudniony w wymiarze 2/18 etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Czy nauczyciel zatrudniony w liceum ogólnokształcącym, prowadzący 2 godziny zajęć rewalidacyjnych powinien być zatrudniony w wymiarze 2/18 etatu, czy 2/20 etatu? Nauczyciel posiada tytuł magistra pedagogiki, studia podyplomowe logopedii korekcyjnej oraz studia podyplomowe z surdologopedii. Jest również zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w pobliskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access